Algemene verkoopvoorwaarden | CAUDALIE®

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

VOORWOORD

Caudalie.com (hierna de « Website » genoemd) is een internetsite voor elektronische handel. De internetsite is toegankelijk voor elke gebruiker van het internet (hierna « internetgebruiker » genoemd).

Dankzij de Website kan CAUDALIE cosmetische producten (hierna « Producten » genoemd) te koop aanbieden aan Internetgebruikers die de Website bezoeken (hierna « Gebruikers » genoemd). Voor de toepassing van deze voorwaarden, wordt overeengekomen dat de Gebruiker en CAUDALIE gezamenlijk worden aangeduid met de « Partijen » en individueel met « Partij », en dat de Gebruiker die een bestelling heeft gevalideerd wordt aangeduid met « Koper ». De rechten en verplichtingen van de Gebruiker zijn noodzakelijkerwijs ook van toepassing op de Koper. Er wordt op gewezen dat de Producten bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de Gebruiker, zonder enig rechtstreeks verband met zijn beroepsactiviteit.

De Gebruiker die iets zou willen aankopen op de Website verklaart juridisch volledig handelsbekwaam te zijn. De Vennootschap CAUDALIE kan de handelingsbekwaamheid van de Gebruiker of de Koper niet controleren. In het geval dat een Koper die niet over de handelingsbekwaamheid beschikt Producten zou bestellen op de Website, zijn zijn wettelijke vertegenwoordigers bijgevolg verantwoordelijk voor deze aankoop en moeten zij instaan voor de betaling.

ARTIKEL 1. Voorwerp

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel, exclusief voor de relaties die via het internet en enkel op de Website aangegaan worden, de rechten en verplichtingen van de Partijen te definiëren die voortvloeien uit de onlineverkoop van de Producten die worden aangeboden op de Website. De Verkoper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopvoorwaarden en het feit dat hij een product op de Website bestelt houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding in door de Koper van deze voorwaarden en garanties die voorrang hebben op elk ander document, behoudens specifieke voorwaarden die door de vennootschap CAUDALIE uitdrukkelijk schriftelijk werden goedgekeurd.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen. De algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op elke bestelling zijn de voorwaarden die door de Koper zijn aanvaard op het moment van validering van zijn bestelling.

Deze algemene verkoopvoorwaarden worden aangevuld door het Charter betreffende Persoonsgegevens en Cookies.

ARTIKEL 2. Producten - Prijzen - BTW

2.1. Producten

De Producten die door CAUDALIE te koop worden aangeboden zijn de producten die op de Website staan op het moment dat de Website geraadpleegd wordt door de Gebruiker, en dit zolang de voorraad strekt. De foto's die als illustratie bij de Producten staan maken geen deel uit van het contractueel domein.

2.2. Prijzen

De prijzen van de Producten worden vermeld in euros (€). Ze houden rekening met de btw die van toepassing is op de dag van de bestelling. CAUDALIE behoudt zich het recht voor, en de Gebruiker aanvaardt dat, om zijn prijzen op elk moment aan te passen, maar de Producten moeten wel gefactureerd worden op basis van de tarieven die gelden op het moment van de registratie van de bestelling, echter onder voorbehoud van de beschikbaarheid van betreffende Producten. De eventuele portkosten worden als toeslag gefactureerd.

2.3. BTW

Conform de geldende wetgeving wordt de ingehouden BTW op de verkopen teruggestort in Frankrijk, behalve voor verkopen aan een Koper die in een van de onderstaande landen verblijft, waarvoor de BTW lokaal wordt teruggestort. Hiervoor is CAUDALIE ingeschreven bij de plaatselijke belastingautoriteiten onder de volgende nummers:

 • Duitsland: 08005/43903

 • Spanje: N00 173 64A

 • Italië: 00 151 689 999

 • Portugal: 980 527 988

 • Groot-Brittannië: GB788646655

 • Zwitserland: CHE 115.866.581 TVA

ARTIKEL 3. Registratie en validering van de bestelling


3.1. Navigatie binnen de Website

De Gebruiker kan vrij navigeren op de verschillende pagina's van de Website zonder zich daarom te verbinden tot een bestelling.

3.2. Registratie van een bestelling

Indien de Gebruiker een bestelling wenst te plaatsen, dan kiest hij de verschillende producten waarvoor hij belangstelling heeft en die belangstelling kan hij duidelijk maken door te klikken op "Toevoegen aan winkelwagen". Op om het even welk moment kan de gebruiker: - een overzicht krijgen van de producten die hij selecteerde of zijn bestelling wijzigen, en dit door te klikken op "mijn winkelwagen". Er verschijnt dan een samenvatting van zijn bestelling op het scherm. Stemt de weergegeven lijst overeen met de Producten die hij koos, dan kan de Gebruiker zijn bestelling verderzetten door te klikken op: "PLAATTS BESTELLING". De Gebruiker moet zich dan identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al klant is of lid van het Getrouwheidsprogramma myCAUDALIE, hetzij door het document dat getoond wordt correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam, voornaam en postadres. De Gebruiker wordt op de hoogte gebracht en aanvaardt dat het invullen van elke identificatie geldt als bewijs van zijn identiteit en zijn goedkeuring inhoudt.

De Gebruiker kan tijdens het bestellingsproces de ingevulde gegevens wijzigen en corrigeren, zoals de samenstelling van zijn winkelwagen, het leverings- en facturatieadres, alvorens de bestelling definitief te valideren.

3.3. Definitieve validering van de bestelling – Beveiliging van de betaling

Na kennis te hebben genomen van de status van zijn bestelling en eens alle gevraagde informatie door de Gebruiker ingevuld werd, moet hij zijn gewenste betaalwijze selecteren. De Gebruiker moet op "PLAATTS BESTELLING" klikken om zijn bestelling definitief te bevestigen.

De Gebruiker kan zijn aankopen betalen via de volgende betaalwijzen.

Land/ Betalingsplatform/ Aanvaarde betaalwijzen

 • Frankrijk: Adyen/ Visa,Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Italië : Adyen/ Visa, Mastercard, Postepay, CartaSi, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Spanje: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Portugal: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, ApplePay

 • Zwitserland: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, ApplePay

 • Internationaal: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, ApplePay

 • UK: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna,ApplePay

 • Duitsland, Oostenrijk: Adyen / Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Klarna, Sofort Uberweisung, ApplePay

 • België: Adyen / Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Bancontact, Klarna, ApplePay

 • Nederland: Adyen/ Visa,Mastercard, American Express, Paypal, IDEAL, Klarna, ApplePay

 • Poland: Adyen/ Visa, Mastercard, American Express, Paypal, Dotpay, Blik, ApplePay, Klarna

 • Turkije: PayU/ Visa, Mastercard, Troy

 • Rusland: PayU

Deze gegevens kunnen niet gedetecteerd of geïntercepteerd worden en ook niet gebruikt worden door derden. Deze certificeringen garanderen dat de werkingsprocessen en de technische oplossingen die gebruikt worden door Adyen voldoen aan de meest veeleisende criteria inzake beveiliging van de uitwisselingen en bescherming van de bankgegevens. De bankgegevens van de Gebruiker komen op geen enkel moment op het informaticasysteem van CAUDALIE terecht. Zodra de betaling wordt gevalideerd, wordt de bestelling geregistreerd en kan zij niet meer herroepen worden, onverminderd het herroepingsrecht (waarvan de voorwaarden hieronder worden beschreven). De Gebruiker wordt dan de Koper. De bestelbon wordt geregistreerd in de informaticabestanden van CAUDALIE, die zelf bewaard worden op een betrouwbare en duurzame drager, en wordt beschouwd als bewijs van de contractuele relaties aangegaan door de Partijen. De koper garandeert dat hij ten volle gerechtigd is om de gebruikte betaalkaart te gebruiken, dat deze kaart geldig is en toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken voor de betaling van de bestelling.

3.4. Bevestiging van de bestelling

Wanneer de Koper zijn betaling gevalideerd heeft, wordt hem een samenvatting van de bestelling gestuurd via e-mail op het e-mailadres dat hij vermeld heeft op het moment van de identificatie, voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling. In geval van een fout bij het invoeren van het e-mailadres of meer algemeen ingeval men de samenvatting van de bestelling niet ontvangt, kan de vennootschap CAUDALIE niet verantwoordelijk worden gehouden. Deze bevestiging van de bestelling vat de volgende elementen samen: de betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en indien nodig ook de leveringskosten, de kenmerken van de bestelde Producten, de voorwaarden en modaliteiten voor het uitoefenen van het herroepingsrecht; - het adres waar de Koper terecht kan met zijn klachten, de informatie met betrekking tot de dienst na verkoop en de commerciële garanties. Indien de bevestiging van de bestelling niet binnen de 24 uur volgend op de formalisering van de bestelling aankomt, kan de Koper contact opnemen met onze Klantendienst via het Contactformulier. Ook wanneer de Koper een vraag heeft over eerdere bestellingen, kan hij de vennootschap CAUDALIE contacteren via hetzelfde formulier.

ARTIKEL 4. Levering

4.1. Leveringskosten

De bestelling moet ten laatste uitgevoerd worden binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de validering van de bestelling door de Koper.

Lijst van de leveringszones en tarieven:

Land/ Wijze van verzending/ Tarief/ Gratis vanaf:

 • Europees Frankrijk / SoColissimo, Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • Europees Frankrijk (uitgezonderd Corsica, Monaco, en de eilanden van Frankrijk) / Chronopost 13 / 9,90€ / -

 • Europees Frankrijk / Chronopost Relais / 4.95€ / 39.00€

 • Nederland / Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • België, Luxemburg/ Chronopost, SoColissimo / 4.95€ / 39.00€

 • Duitsland / DHL / 4.95€ / 29.00€

 • Portugal (uitgezonderd Madeira, Azoren) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Spanje (uitgezonderd Canarische Eilanden) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Zwitserland* / DHL / 4.95€ / 59.00€

 • Italië (uitgezonderd San Marino) / Chronopost, SoColissimo, UPS / 4.95€ / 39.00€

 • Verenigd Koninkrijk (uitgezonderd Jersey, Guernesey) / Royal Mail 24-48HRS Tracked / £3.95 / £25.00

 • Oostenrijk / Chronopost / 4.95€ / 39.00€

 • Griekenland, Ierland / Chronopost, DHL / 4.95€ / 39.00€

 • Poland/ Chronopost, DHL / 34zł / 130zł

Deze tarieven zijn taksen inbegrepen.

Niet beschikbaar voor de Cadeaubonnen Spa en Boutique.

* De douanerechten en -heffingen zjn voor rekening van Caudalie

** Expreslevering beschikbaar uitgezonderd voor gevaarlijke producten (spray, aerosol)

4.2. Leveringsbepalingen

Bij de ontvangst van de bestelde Producten moet de Koper de conformiteit van deze Producten controleren. Elke abnormaliteit betreffende de levering (ontbrekend of kapot product, beschadigd pakket, ...) moet door de Koper gemeld worden, op de dag van de ontvangst of ten laatste de eerste werkdag volgend op de ontvangst aan de klantendienst van CAUDALIE, door het Retour-formulier in te vullen. Elke klacht die na deze termijn geformuleerd wordt, zal verworpen worden en CAUDALIE wordt dan vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid. In geval van een abnormaliteit met betrekking tot het pakket of het (de) Product(en) en na de melding hiervan aan CAUDALIE binnen de bovengenoemde termijn, moet de Koper deze producten terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking en volgens de voorwaarden van artikel 5 "Herroepingsrecht", die hieronder gedefinieerd worden, en dit binnen de termijn van veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de bestelling.

Bij deze retour moet het via de Website af te printen document gevoegd worden na invulling van het Retour-formulier.

CAUDALIE behoudt zich het recht voor om de teruggestuurde Producten te controleren, de motivering van de aanvraag te bestuderen en bijgevolg over te gaan tot het al dan niet gratis vervangen van de Producten, zonder dat enige schadeloosstelling verschuldigd is. Indien een besteld product niet beschikbaar is, wordt de Koper hierover ingelicht. Met voorafgaand akkoord van de Koper zal hem een product van gelijkwaardige kwaliteit en prijs aangeboden worden. Gaat de Koper niet akkoord, dan kan hij terugbetaald worden, ten laatste binnen de dertig (30) dagen na de betaling van de betreffende bedragen. CAUDALIE wijst elke verantwoordelijkheid af in geval van het uitblijven of de vertraging van de levering als gevolg van overmacht, door toedoen van een derde of een fout die kan worden verhaald op de Koper. Is de levering vertraagd, dan moet de Koper deze vertraging zo snel mogelijk melden aan de klantendienst van CAUDALIE, via het Contactformulier.

ARTIKEL 5. Herroepingsrecht

De Koper beschikt over een termijn van veertien (14) volle dagen om CAUDALIE op de hoogte te brengen van zijn wens tot uitoefening van het herroepingsrecht. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van ontvangst van de bestelling. Om dit herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient de Koper CAUDALIE binnen deze termijn schriftelijk op de hoogte te brengen over zijn beslissing tot herroeping.

Voor elke op de website gekochte Cadeaubon of Cadeaubon Spa en Boutique beschikt de Koper ook over een termijn van veertien (14) volle dagen na de bevestiging van zijn bestelling om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, op voorwaarde dat de Cadeaubon of Cadeaubon Spa en Boutique nog niet is gebruikt wanneer deze termijn is verstreken. Zoniet is geen enkel herroepingsrecht of terugbetaling voorzien.

De Koper kan gebruik maken van het herroepingsformulier dat hier beschikbaar is. Wanneer de Koper een account heeft gecreëerd, moet hij inloggen en de bestelling kiezen die hij wil retourneren, de betreffende producten specificeren en de reden van retournering. Vervolgens moet hij de retourbon uitprinten en het pakket terugsturen met de bon in het pakket. Indien de Koper geen account heeft gecreëerd, is dezelfde procedure hier beschikbaar. De Koper moet vervolgens, op zijn kosten, de Producten terugsturen in hun oorspronkelijke verpakking, en dit uiterlijk binnen de veertien (14) dagen volgend op de kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping, op het volgende adres: CAUDALIE - 1040 RUE DU CHÊNE DE LA CROIX - 45520 GIDY - FRANKRIJK. Wanneer de termijn van veertien (14) dagen vervalt op een zaterdag, zondag, feestdag of verlofdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Om hygiëne- en gezondheidsredenen, en overeenkomstig artikel L221-28 van de Code de la consommation, komen de Producten die de Koper heeft geopend na hun levering niet meer in aanmerking voor het herroepingsrecht en dus ook niet voor een terugbetaling. Indien aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, betaalt CAUDALIE de Koper het volledige bedrag terug dat de Koper heeft overgemaakt, en dit zo snel mogelijk en uiterlijk veertien (14) dagen volgend op de datum waarop CAUDALIE op de hoogte werd gebracht van de beslissing tot herroeping door de Koper. CAUDALIE behoudt zich het recht voor om de terugbetaling uit te stellen tot het/de product(en) ontvangen zijn. De initiële verzendingskosten voor de levering zijn inbegrepen, uitgezonderd de terugzendkosten, deze blijven ten laste van de Koper.

ARTIKEL 6. BEMIDDELING

De KOPER wordt op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om gebruik te maken van consumentenbemiddeling bij eventuele geschillen over de verkoop van de producten van CAUDALIE.

Overeenkomstig de verordening van 20 augustus 2015 en het toepassingsdecreet van 30 oktober 2015 kan de KOPER elk geschil of zogenaamd consumentengeschil doorverwijzen naar het CMAP - Centre de Médiation et d'Arbitrage de Paris - voor een minnelijke schikking door bemiddeling, onder voorbehoud van artikel L612-2 van het Wetboek van consumentenrecht.

Geschillen waarvoor het verzoek kennelijk ongegrond of abusief is, of dat eerder door een andere bemiddelaar of door een rechtbank is onderzocht of wordt onderzocht, worden door de bemiddelaar niet aan toetsing onderworpen; of evenmin indien de KOPER zijn verzoek bij de bemiddelaar heeft ingediend binnen een termijn van meer dan een jaar na de datum van zijn schriftelijke klacht bij CAUDALIE of indien het geschil niet onder de bevoegdheid van de bemiddelaar valt, of ten slotte indien de consument niet rechtvaardigt dat hij eerder heeft getracht zijn geschil rechtstreeks met CAUDALIE op te lossen via een schriftelijke klacht.

Om zijn geschil voor te leggen aan de bemiddelaar, kan de KOPER het formulier op de website van het CMAP invullen www.mediateur-conso.cmap.fr of zijn aanvraag per gewone of aangetekende brief sturen naar het CMAP Médiation Consommation Consommation, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIJS, of een e-mail sturen naar consommation@cmap.fr.

ARTIKEL 7. Specifieke bepalingen betreffende de Cadeaubonnen Spa en Boutique en de online reservering van verzorgingen in de Boutique

7.1. Cadeaubonnen Spa en Boutique

Elke Cadeaubon Spa en Boutique is één (1) jaar geldig vanaf de datum van verzending. Na het verstrijken van deze termijn is de Cadeaubon Spa en Boutique definitief verloren voor de Koper (of de begunstigde) en kan hij worden terugbetaald. Een Cadeaubon Spa en Boutique geldt niet voor verzorgingen à la carte.

Om zijn Cadeaubonnen Spa en Boutique te gebruiken, moet de Koper (of de begunstigde) een afspraak maken met de tijdens de bestelling gekozen Spa of Boutique, die hem zal informeren over de in acht te nemen bepalingen voor de verzorging. Wanneer de Koper (of de begunstigde) niet verschijnt op de afspraak of de afspraak minder dan 48 uur van te voren uitstelt of annuleert, gaat de Cadeaubon Spa en Boutique definitief verloren en kan hij door CAUDALIE niet worden terugbetaald.

7.2. Online reservering van verzorgingen in een Boutique

De Gebruiker heeft de mogelijkheid de verzorgingen in de Boutiques CAUDALIE online te reserveren, volgens een reserveringsplanning die voor twee (2) maanden kan worden ingepland.

Reservering :

Om online een verzorging te reserveren, moet de Gebruiker naar de webpagina gaan die gewijd is aan de Boutiques Spa en vervolgens de Boutique van zijn keuze selecteren. Binnen de Boutique heeft hij toegang tot een beschrijving van de beschikbare verzorgingen evenals een planning. De gebruiker kiest een verzorging, een datum en een tijdvak en klikt vervolgens op « KNOP ». De Gebruiker wordt vervolgens gevraagd zich te identificeren, hetzij door zijn e-mailadres en paswoord in te voeren als hij al klant is of lid van het Getrouwheidsprogramma MY CAUDALIE, hetzij door het tot zijn beschikking staande document correct in te vullen en onder andere de nodige informatie te verstrekken voor zijn identificatie, zijn naam en voornaam. Vervolgens moet de Gebruiker een betaalwijze kiezen om de reservering te voltooien. De Koper ontvangt tot slot een bevestigingsmail met vermelding van de datum en het tijdstip van de verzorging, evenals het adres van de Boutique. Een waardebon om aan te bieden in de Boutique zit in bijlage bij de mail.

Wijzigings- en annuleringsvoorwaarden:

De Koper kan zijn verzorging kosteloos wijzigen of annuleren, uiterlijk 48 uur voor de datum die voorzien is voor de afspraak, in de hiervoor voorziene ruimte in zijn klantenaccount. CAUDALIE betaalt de Koper binnen een termijn van 15 kalenderdagen terug. Na deze termijn van 48 uur wordt, in geval van annulering, het bedrag van 50% van de prijs van de verzorging zoals vermeld op de Website op de dag van reservering, terugbetaald aan de Koper. Indien de Koper zijn reservering annuleert op de dag van de verzorging, of niet verschijnt in de Boutique voor zijn verzorging, wordt geen enkele terugbetaling gedaan. In geval van een wijziging minder dan 48 uur voor de verzorging, moet de Koper de Boutique of de klantendienst CAUDALIE rechtstreeks verwittigen en aanvaardt hij dat hem kosten in rekening kunnen worden gebracht

ARTIKEL 8. Wettelijke Garantie

De Koper geniet een wettelijke waarborg van conformiteit (artikel L.217-4 en volgende van de Code de la Consommation (Frans Consumentenwetboek)) en van de gebreken van de verkochte zaak (artikel 1641 en volgende van de Code Civil (Frans Burgerlijk Wetboek).

De Koper wordt geïnformeerd dat de conformiteit van de goederen wordt gegarandeerd door de vennootschap CAUDALIE, gevestigd 6 Place de Narvik – 75008 PARIJS.

In het geval dat de Koper zou handelen onder wettelijke conformiteitsgarantie, onafhankelijk van de eventuele commerciële garantie, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen. De Koper is vrijgesteld van bewijslast van het bestaan van niet-conformiteit gedurende een termijn van zes maanden vanaf de levering van de Producten. Deze termijn wordt op vierentwintig maanden gebracht voor elke aankoop van nieuwe Producten na 18 maart 2016.

In geval van niet-conformiteit kan de Koper kiezen tussen de vervanging of de terugbetaling van de Producten, en dit onder voorbehoud van de voorwaarden voorzien in artikel L.217-9 van de Code de la consommation.

In het geval dat de Koper handelt onder wettelijke garantie van de verkochte zaak, kiest hij tussen de ontbinding van de verkoop of de vermindering van de verkoopprijs.

ARTIKEL 9. Persoonsgegevens

De Vennootschap CAUDALIE respecteert uw zorgen betreffende de bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de Vennootschap CAUDALIE. In het kader van de onlineverkoop, is het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens verplicht, daar deze gegevens nodig zijn voor de verwerking en de levering van de bestellingen en voor het opstellen van de facturen. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt impliceert dit automatisch de verwerping van de bestelling. Bepaalde gegevens kunnen ook worden gebruikt om u informatie en/of promotieaanbiedingen toe te sturen over producten van het merk. Conform de bepalingen van de gewijzigde wet « Informatique et Libertés » van 6 januari 1978, alsook EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, beschikt de Gebruiker over het recht tot inzage van zijn gegevens, het recht van bezwaar, rectificatie, beperking, portabiliteit en verwijdering van zijn gegevens. De Koper beschikt ook over het recht om richtsnoeren te formuleren en mede te delen met betrekking tot wat er moet gebeuren met zijn persoonsgegevens na zijn dood en om een klacht in te dienen bij een bevoegde instantie. Om één of meerdere van zijn rechten uit te oefenen moet de Koper het Contactformulier invullen dat beschikbaar is op de Website. Alle verbintenissen van de Vennootschap CAUDALIE inzake de bescherming van persoonsgegevens zijn beschikbaar op de pagina Persoonsgegevens en cookies

ARTIKEL 10. Beperking van de aansprakelijkheid

De Vennootschap CAUDALIE kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van deze algemene verkoopvoorwaarden indien deze niet-uitvoering is toe te schrijven aan een derde, aan de fout van de Gebruiker of de Koper, of veroorzaakt door een gebeurtenis die valt onder overmacht zoals bepaald door artikel 1218 van de Code Civil (Franse Burgerlijke Wetboek), door elke gebeurtenis die niet onder de exclusieve controle van de vennootschap CAUDALIE valt of door een risico dat samenhangt met het Internet.

ARTIKEL 11. Gedeeltelijke ongeldigheid

Indien één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopvoorwaarden als ongeldig beschouwd worden of als zodanig verklaard worden uit hoofde van de toepassing van een wet, een reglement of als gevolg van een definitieve beslissing van een bevoegde rechtsmacht, dan behouden de andere bepalingen hun kracht en reikwijdte.

ARTIKEL 12. Integraliteit van het contract

Onderhavige algemene verkoopvoorwaarden en de samenvatting van de bestelling die doorgestuurd wordt aan de Koper vormen een contractueel geheel en vormen de integraliteit van de contractuele relaties die aangegaan worden tussen de Partijen. In geval van tegenspraak tussen deze documenten, krijgen de algemene verkoopvoorwaarden voorrang.

ARTIKEL 13. Intellectueel eigendom

Het merk CAUDALIE, de Website, alsook alle elementen waaruit de Website bestaat (zoals onder andere merken, logo's, foto's, afbeeldingen, illustraties, teksten, slogans, filmpjes, structuur van de Website) zijn het exclusieve eigendom van de Vennootschap CAUDALIE, die als enige het recht heeft om de intellectuele eigendomsrechten en de daarmee verbonden persoonlijkheidsrechten, of die van de betreffende houder van de intellectuele eigendomsrechten, te doen gelden.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie en/of voorstelling, gebruik, aanpassing of wijziging van de Website of eender welke elementen van de Website, op eender welke drager en onder eender welke vorm, is strikt verboden, behoudens schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap CAUDALIE.

De creatie van hyperlinks naar de Website mag enkel met schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap CAUDALIE.

ARTIKEL 14. Toepasselijk recht - Bevoegde rechtsmacht

De verkoop van producten van de Vennootschap CAUDALIE is onderworpen aan het Franse recht, ongeacht het land waar de Koper verblijft en de plaats waar de Bestelling gedaan wordt. Elk geschil met betrekking tot het bestaan, de interpretatie, de uitvoering of de verbreking van het contract tussen CAUDALIE en de Koper, zelfs in geval van pluraliteit van de verweerders, valt, bij gebrek aan een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde Franse rechtbanken op basis van de toepassing van de regels die bepaald worden door de code de procédure civile (Franse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering).