Caudalie

x
Blijf op de hoogte
Schrijf u in voor de Caudalie Nieuwsbrief
Privéverkopen en exclusieve aanbiedingen het hele jaar door

Al onze projecten doorheen de wereld

WWF
Partner sinds 2012

Tegen 2018 zullen 1.500.000 bomen geplant worden in de Chinese provincie Yunnan

Yunnan - China
Xishuangbanna en Puer project

De provincie Yunnan strekt zich uit tussen besneeuwde bergen, dennenbossen en rijstvelden en herbergt een van de meest diverse en paradijselijke landschappen van de planeet. Hier wonen de De'ang, Jongpo en Lisu-volkeren. Sinds de jaren 80 hebben de landbouwers nagenoeg hun gehele bosgebied getransformeerd tot rubberplantages, waardoor 20% van het gebied in Xishuangbanna en Puer een grondige metamorfose onderging. Hierdoor werd het oerbos van Yunnan voor 60 % ontbost. Dit was op zich een echte milieuramp. Met uitsterven bedreigde diersoorten, zoals de wilde olifanten, verloren zo ook hun natuurlijke habitat. Vandaag blijven er nog maar 290 wilde olifanten over in de streek.

Caudalie zet zich samen met WWF in China in om 2000 hectaren bosecosysteem te herstellen die door de monocultuur van de Heveaplant zijn aangetast, om ervoor te zorgen dat de lokale bevolking over voldoende middelen beschikt voor een duurzaam voortbestaan. In 2016 worden 350.000 nieuwe plantjes geteeld om de beschadigde percelen opnieuw te beplanten en de bodem te regenereren.

< Terug naar de partnerorganisaties

52.000 hectare beschermd bosgebied op het Indonesische eiland Sumatra

Sumatra - Indonesië
Tesso Nilo project 2012-2015

Indonesië heeft een fascinerende fauna en telt de grootste concentratie planten ter wereld. Het is ook een van de landen die het sterkst door de ontbossing is getroffen: elk jaar worden er 1,8 miljoen hectaren bos gekapt voor de illegale houthandel en worden massa's landbouwgronden getransformeerd tot velden om oliepalmen te telen. WWF strijdt in Indonesië tegen deze ontbossing (1/3 van het Tesso Nilo park is al ontbost) en zet zich in voor de duurzame productie van palmolie, voor de bescherming van de met uitsterven bedreigde diersoorten en de diversifiëring van de economische activiteit.

Caudalie heeft besloten WWF in dit project bij te staan en hielp mee 52.000 hectaren oerbos te beschermen, 1.000 hectaren plantages voor oliepalmen aan te leggen voor kleine gecertificeerde RSPO-producenten (Round Table on Sustainable Palm Oil) en om ecologische bosstroken te beschermen die onmisbaar zijn om de 225 met uitsterven bedreigde olifanten, 130 orang-oetans en 65 Sumatraanse tijgers in leven te houden.

< Terug naar de partnerorganisaties

1.000.000 bomen geplant in Oaxaca (Mexico) tegen 2018

Oaxaca - Mexico
Copalita Zimatán Huatulco project

De 268.000 hectare stroomgebieden van Copalita-Zimatán-Huatulco in de staat Oaxaca herbergen 26 van de 34 vegetatiesoorten die Mexico rijk is. In deze unieke streek met haar rijke biodiversiteit vindt men zowel koraalriffen als mangrovebossen en droogbossen die onontbeerlijk zijn voor het behoud van de plaatselijke fauna en flora.

Caudalie zet zich samen met WWF in Mexico in om 335 hectaren bos te herbebossen en te herstellen door elk jaar zo'n 300.000 bomen en lokale planten heraan te planten. Dit project streeft ook naar een verbetering van de landbouwpraktijken en veeteelt en ondersteunt tien plattelandsgemeenschappen zodat zij kunnen genieten van de ecosystemische baten van het bos.

< Terug naar de partnerorganisaties

Nordesta
Partner sinds 2012

300.000 bomen heraangeplant in het noordoosten van Brazilië

Staten Piauí, Alagoas en Pernambuco - Brazilië
Xishuangbanna en Puer project

In 25 jaar tijd werden ruim 55 miljoen hectaren - een gebied ter grootte van Frankrijk - ontbost in Brazilië. De regio's die wij met ons project herbebossen zijn de staten Piauí, Alagoas en Pernambuco. In deze streken wordt actief vee gekweekt. Door de overbegrazing is de bodem sterk verzwakt. Nordesta strijdt al 30 jaar tegen de teloorgang van de tropische oerbossen en zet acties op het getouw om het gebied te herbebossen en mensen bewust te maken.

Caudalie zet zich samen met Nordesta in om tegen 2016 300.000 inheemse bomen heraan te planten om echte bosstroken te creëren waarin de biodiversiteit zich opnieuw kan ontwikkelen. Het project voorziet ook de herintroductie van endemische bijen die goed aangepast zijn aan de bestuiving van de lokale flora: de Melipona uit het Amazonegebied. Naast de cruciale taak die ze verrichten om de ecosystemen te behouden, produceren deze bijen ook een uitzonderlijke honing die de families kunnen verkopen.

< Terug naar de partnerorganisaties

Pur Projet
Partner sinds 2012

2.000.000 bomen heraangeplant in het Peruaanse Amazonegebied tegen 2020

San Martín - Peru
Alto Huayabamba en Biocorredor Martín Sagrado projecten

Het Amazonegebied in de Andes in de streek van San Martín (Peru) verloor al 40% of ruim 1 miljoen hectare bosgebied. De biodiversiteit is er sterk bedreigd, de bodem uitgeput. De opbrengst van de teelten neemt af, de bevolking verpaupert. Pur Projet wil duurzame landbouwmethodes creëren, vooral voor de kleine koffie- en cacaoboeren die zijn overgeschakeld op de biologische landbouw. Caudalie zet zich samen met Pur Projet in om de streek rond de Alto Huayabamba te beschermen en er 185.5000 inheemse boomsoorten, waarvan 10% geneeskrachtige planten en bloemsoorten, te planten. Caudalie gaat nog verder in zijn engagement en hielp samen met de Shipibo-indianen mee een laboratorium op te richten voor geneeskrachtige boomsoorten in de streek rond Ucayali. De Shipibo kregen de kennis over de planten uit hun omgeving mee van hun voorvaderen.

Caudalie zet zich bovendien sinds 2016 in voor het behoud van 100.000 hectaren oerbos en de heraanleg ervan met in totaal 2 miljoen bomen die zullen worden geplant. Deze zone werd in april 2016 door de UNESCO geclassificeerd als Biosfeerreservaat.

< Terug naar de partnerorganisaties

100.000 bomen geplant in Thailand

Chiang Mai - Thailand
Dhamma Rakhsa project

Het behoud van alle gemeenschapsbossen in landelijk Thailand is een grote uitdaging. Ook de erg uitgemergelde bodems door jaren intensieve monocultuur worden in het bijzonder hersteld door het systeem van de boslandbouw, dat bomen plant in en rond landbouwakkers. Dhamma Rakhsa is een consortium van agro-ecologische projecten dat samen met kleine boeren uit het noorden en noordoosten van Thailand op touw werd gezet. Deze boeren hebben zich gegroepeerd in coöperatieven om een biologisch landbouwmodel te promoten dat de landbouwers zelfvoorzienend wil maken en de bestendigheid van hun ecosysteem wil verhogen.

Doel: de herbebossing en het behoud van de gemeenschapsbossen, samen met de ontwikkeling van vernieuwende boslandbouwmodellen in combinatie met hout- en rijstteelt. De diversifiëring van de inkomensbronnen en de zelfvoorziening (voedsel, financieel, energie) van de kleine boeren zijn hierbij cruciaal. Dankzij de steun van Caudalie aan het Pur Projet konden sinds 2012 100.000 bomen en struiken worden geplant. De plantjes worden geteeld in de kwekerij van de Pur Farm en door de kleine boeren zelf.

< Terug naar de partnerorganisaties

CŒUR DE FORÊT
Partner sinds 2012

30.000 bomen geplant in het Braziliaanse Amazonegebied

Acre - Brazilië
Povos de Floresta project

De streek van Acre in Brazilië neemt wereldwijd een zeer belangrijke plaats in door haar rijke biodiversiteit en herbergt 70% van alle gekende palmsoorten van het volledige westelijke Amazonegebied. Nochtans wordt deze streek bedreigd door de opkomende wegeninfrastructuur, de olieopsporing, de intensieve runderteelt en bosbranden waardoor de biodiversiteit teloorgaat en miljoenen tonnen broeikasgassen in de atmosfeer terechtkomen. De oorspronkelijke bewoners van deze streek, de Kuntawa's, strijden al sinds 2004 voor de erkenning en afbakening van hun gebied en voor een nieuw duurzaam ontwikkelingsmodel voor het gebruik van het bos.

Sinds 2012 werden drie gemeenschapskwekerijen opgezet die de plantjes kweken waarmee de streek opnieuw wordt bebost, maar ook biologische mest produceren waarmee de bomen worden onderhouden. De zaadjes worden verzameld in het bos om zo het plaatselijke ecosysteem te respecteren. In totaal werden tussen 2012 en 2015 30.000 endemische boomsoorten heraangeplant.

< Terug naar de partnerorganisaties

NATIONAL FOREST FOUNDATION
Partner sinds 2012

Tegen 2018 zullen 1.080.000 bomen geplant worden

Staten Minnesota, Montana, Wyoming en Washington, VS

Caudalie zet zich sinds 2015 samen met NFF in voor een uitgebreid herbebossingsprogramma in een van de grootste nationale parken van de VS. Dit pareltje van biodiversiteit heeft erg te lijden gehad onder de droogte en verwoestende bosbranden. In 2015 werden 80.000 bomen heraangeplant in de staat Minessota (Chippewa National Forest). Tegen 2018 zullen 1 miljoen bomen worden geplant in de staten Montana (Whitebark Pine National Forest), Wyoming (Flathead National Forest) en Washington (Okanogan-Wenatchee National Forest). De geplante bomen zullen uitsluitend inheems zijn (witte ceder, Pinus Engelmannii, Pinus Ponderosa, lariks, douglasspar...), waardoor de bodem kan worden hersteld, opnieuw een sterkte biodiversiteit kan worden gecreëerd en de natuurlijke habitat van de dieren wordt beschermd.

< Terug naar de partnerorganisaties

ARBRES & PAYSAGES
Partner sinds 2016

Aanleg van bosstroken - tegen 2017 zullen 5.000 bomen geplant worden

Kleine wijnboeren uit de Gironde, Aquitaine

Caudalie zet zich in 2016 samen met de vereniging Arbres et Paysages in om gediversifieerde hagen te planten die bijna uitsluitend bestaan uit alleenstaande soorten rond wijngaarden van kleine wijnboeren. Door de aanleg van deze bosstroken wil men de biodiversiteit en het biologische evenwicht verbeteren (geïntegreerde strijd, wilde fauna), het windschermeffect (bescherming van de woningen, de teelten, vee en gebouwen) en de anti-erosiefunctie creëren (boven heuvels, langs grachten) en de bescherming en de kwaliteit van het water bewerkstelligen.

Tussen 2016 en 2017 zullen 5.000 plantjes (bomen en struiken) worden geplant in de wijngaarden van de Gironde.

< Terug naar de partnerorganisaties

MORE PROJECTS

Ondersteuning voor moeders en kinderen in moeilijkheden

Caudalie zet zich sinds 2016 wereldwijd in voor moeders en kinderen in moeilijkheden. In Frankrijk gebeurt dit samen met SIMPLON voor het digitale luik en met SPORT DANS LA VILLE voor het sportluik via inschakelingsprogramma's in het onderwijs en het beroepsleven voor jongeren in moeilijkheden.

In Hanoi (Vietnam) en Bangkok (Thailand) helpt Caudalie de armste moeders, jongvolwassenen en kinderen door hen een betere toegang te verlenen tot onderwijs en door de ontwikkeling van economische activiteiten te ondersteunen waarmee de familie haar noden kan invullen.

In het Thaise Chiang Mai zet Caudalie zich samen met de vereniging Kid's Home in om kinderen van migranten die op de bouwwerven komen werken en hun moeders een dak boven het hoofd en betere levensomstandigheden te bieden.

< Terug naar de partnerorganisaties

Dierenbescherming

Caudalie is al sinds de oprichting tegen tests op dieren en test haar producten nooit op dieren, overeenkomstig de Europese regelgeving. Caudalie gebruikt alternatieve manieren om de ingrediënten en de afgewerkte producten te testen en gebruikt geen ingrediënten van dierlijke oorsprong. Caudalie steunt sinds 2014 ook het Institute for In Vitro Sciences (IIVS) dat in-vitrotests ontwikkelt en optimaliseert als een alternatief voor het testen op dieren. IIVS is internationaal marktleider in het wetenschappelijk onderzoek naar in-vitrotests en voert ook sensibiliserings- en bewustmakingscampagnes om het gebruik en de aanvaarding van deze alternatieve methodes wereldwijd te promoten.

< Terug naar de partnerorganisaties